Obnova 2013

 SOKOLNICA BO ZASIJALA V NOVI PODOBI

Na samem začetku Tržiča že 103. leto stoji častitljiva stavba Splošnega športnega društva Tržič – Sokolnica. Veliko zgodovine se skriva v njej; zato pobuda nekaterih, da jo je potrebno podreti, nikakor ne vzdrži!

V njej se vse od izgradnje v letu 1910 do danes odvija bogato športno življenje. Lahko rečemo, da so se v njej kalili številni tržiški športniki, ki so dosegali odlične športne rezultate V državnem in mednarodnem merilu, zato se Občnemu zboru Splošnega športnega društva Tržič ni bilo težko odločiti, da kupnino od prodanega letnega kopališča namenimo za popolno obnovo Sokolnice.

V društvu smo s koncem meseca maja 2013 zaključili vadbo ter vsemi dejavnostmi in prostore v celoti izpraznili. Obnova se je pričela konec junija 2013, pri čemer je bila naša skupna želja, da se obnovi celotni objekt. Stavba Sokolnica je namreč v takšnem stanju, da jo je nujno potrebno obnoviti. Zato je bil naš trud in želja za prenovo še toliko večja, saj se je zaradi starosti nekaterih delov objekta postavljalo tudi že vprašanje varnosti.

Sokolnica bo dobila novo streho s strelovodom, telovadnica in mala dvorana sta dobili novo betonsko ploščo, na katero bo položen nov parket, stene telovadnice bodo obložene s posebno zaščito, znižan je strop in narejen nov dodatni vhod v samo telovadnico, ki bo prinesel dodatno varnost v stavbo in nam omogočil zelo racionalno uporabo samega objekta. V telovadnici bodo zarisana igrišča za odbojko, košarko in badminton. Garderobni in sanitarni prostori ter del skladišča bodo sedaj v kletnem delu, ki je popolnoma obnovljen. Dodatno je bil pridobljen še en prostor s posebnim vhodom. V kletnih prostorih se nahaja tudi kurilnica. Zamenjana so okna v kleti, okna v mali dvorani in vsa notranja vrata v telovadnici.

Seveda smo pri obnovi upoštevali tudi zahteve kulturno spomeniškega varstva. Čeprav nas je to stalo kar nekaj finančnih sredstev, smo ohranili stebre in balkon v telovadnici, obnovljene bodo stopnice na balkon, ohranili bomo stare športne rekvizite in še kaj bi se našlo.

Kot je običajno pri obnovah oziroma gradnjah objektov, ni šlo tako gladko, kot se bere. Pri sami adaptaciji smo naleteli na mnoge težave, ki so se pokazale pri gradnji. Dogovoriti smo se morali z zemljiškoknjižnimi sosedi za uporabo zemljišč, zaprositi za dovoljenje za zasilni izhod iz objekta, morali smo upoštevati zahteve spomeniškega varstva in seveda se sproti dogovarjati z dobaviteljih o takšnih in drugačnih malenkostih.

Trenutno gredo gradbena dela proti koncu. Vse kaže, da bo naš cilj dosežen in da bomo oktobra 2013 lahko že pričeli z izvajanjem aktivnosti v obeh dvoranah. Mnogi termini so že zasedeni, z nekaterimi se še dogovarjamo. Žal so Sokolnico zapustili športni plezalci. Zato smo pravočasno preuredili malo dvorano, ki bo odslej namenjena plesu, aerobiki, jogi in podobnim aktivnostim, v mali dvorani pa bo možno organizirati tudi sestanke, potopisna ali druga predavanja. Že sedaj se veselimo vaših aktivnosti v Sokolnici.

Predvidevamo, da bomo Sokolnico odprli sredi oktobra 2013 – to je ravno ob 110 obletnici organiziranega športa v Tržiču. Povabljeni boste na ogled Sokolnice in prostorov in prepričani smo, da bo vsaka misel, katerega koli izmed nas, usmerjena v nas same in v to, da okrog nas ni vse “črno” ter da bo Sokolnica dala nov pečat Tržiču in občankam in občanom našega mesta.

Tržič, avgust 2013