ORGANI DRUŠTVA

ORGANI  DRUŠTVA  V MANDATU  2016 – 2020 POTRJENI   NA   OBČNEM  ZBORU  DNE 11. 3. 2016

PREDSEDNIK   DRUŠTVA:    Matjaž   DOVŽAN

 PODPREDSEDNIK DRUŠTVA:    Anže RENER

 TAJNICA- BLAGAJNIČAR:      Metka  KOLEVSKI

UPRAVNI   ODBOR:

 • Matjaž DOVŽAN
 • Anže RENER
 • Katja AVSENEK
 • Borut KAVČIČ
 • Gerta KOKALJ
 • Metka KOLEVSKI
 • Nadja KOLMAN
 • Tonica MARIN
 • Mirko MEGLIČ

 

NADZORNI   ODBOR:

 • Marija ERLAH  – predsednica
 • Nuša Perko
 • Lojzka SAJOVEC

DISCIPLINSKA   KOMISIJA:

 • Bojan LAMUT – predsednik
 • Marižan LUKANC
 • Samo RUPAR