Pomen Sokolnice

 VLOGA IN POMEN SOKOLNICE ZA OBČINO TRŽIČ

Objekt Sokolnica, ki stoji na glavni ulici, ki vodi v center Tržiča, v neposredni bližini dveh nakupovalnih centrov, lahko opazi prav vsak, ki Tržič obišče s takšnim ali drugačnim razlogom. Sokolnica je bila zgrajena že leta 1910 in vse od takrat je primarno namenjena rekreaciji in športu občank in občanov. Prav ti so še zlasti v obdobju zadnjih nekaj let s svojim trudom in delom poskrbeli, da je Sokolnica ohranjena, čista in da služi svojemu namenu.

Kljub temu, starost in stanje objekta zahteva temeljito prenovo. Zato se je Splošno športno društvo Tržič sledilo temu dejstvu in se odločilo, da se Sokolnica prenovi. Zaradi starosti nekaterih delov objekta se je postavljalo tudi že vprašanje varnosti. Splošno športno društvo Tržič namerava prenoviti telovadnico z osnovno ploščo, zamenjati streho in urediti kletne prostore. Če bo z vidika razpoložljivosti sredstev mogoče, bodo obnovljeni še nekateri drugi prostori, sanitarije in osvežen notranji izgled celotne stavbe.

V zadnjih sezonah so v Sokolnici potekale dejavnosti povezane z rekreacijo, vadbo in športom v povprečju v 30 različnih terminih na teden. Poudariti je potrebno, da gre za dejavnosti vseh starostnih generacij občank in občanov, od otroških in predšolskih skupin, pa vse do upokojencev in starejših občanov.

Sokolnica je v zadnjem času gostila tudi mnoge druge dogodke širšega lokalnega pomena. Občni zbori različnih društev, sejmi smučarske opreme in na kar je Splošno športno društvo še posebej ponosno, tudi humanitarne akcije, kot so krvodajalske akcije in podobno.

Brez Sokolnice pa tudi ne bilo nemotenega poslovanja in dela Splošnega športnega društva Tržič. Društvo v sodelovanju s Športno unijo Slovenije in Občino Tržič sodeluje v mnogih vseslovenskih akcijah (Veter v laseh, Zdravo društvo, itd.) in na ta način, še zlasti v tem času pripomore k bolj zdravemu načinu življenja vse generacij in spodbuja občanke in občane k aktivnejšemu preživljanju prostega časa.

V Splošnem športnem društvu bomo storili vse, da zaradi prenove Sokolnice za vadbo in druge aktivnosti občank in občanov ne bomo izgubili veliko jesenskih dni in da se čim prej vidimo v novi Sokolnici. Sokolnica bo varna in lepa, ter tako v Tržiču na eminentni lokaciji predstavljala še en lep objekt, namenjen naši skupni rabi.