Zgodovina društva

NEKAJ DROBCEV IZ ZGODOVINE NAŠEGA DRUŠTVA

Začetki segajo v obdobje bralnega društva (1889). Prav v tem društvu je vzklila ideja, da bi se mladi fantje začeli načrtno ukvarjati s športom. V decembru 1903. leta je bilo Sokolsko društvo ustanovljeno kot tretje v Sloveniji. Zadeva se je prijela, število vadečih se je večalo in prostor pri Bastelnu, kjer so vadili, je postal premajhen. Zagnanim športnikom je dobrotnik Karel Pollak podaril zemljišče ob Tržiški Bistrici in od leta 1905 do 1910 so prizadevni člani zgradili svoj telovadno kulturni dom – Sokolnico. To so bili za tržiške športnike lepi časi.

Prva svetovna vojna je dejavnosti v društvu prekinila, a že spomladi 1920 leta se je vadba v dvorani ponovno začela. Število vadečih se je povečalo od otrok do naraščajnikov, vadili so tudi člani in članice. V društvu je delovala tudi močna igralska skupina. Kultura in šport sta delovala v tem obdobju z roko v roki.

Žal je v delovanje društva zopet posegla 2. svetovna vojna. Okupatorska oblast je prepovedala dejavnost vseh društev in klubov, tudi športnih. Veliko sokolov je bilo izseljenih, interniranih. Nekateri so za svobodo domovine žrtvovali tudi svoja življenja.

Končno je zavladal mir, pričela se je obnova Sokolnice. Društvo Sokol se je preimenovalo leta 1945 v Fizkulturno društvo Tržič, leta 1948 dobi ime Telesnovzgojno društvo Partizan Tržič, krajše TVD Partizan Tržič, gospod Franc Konič postane prvi povojni predsednik društva.

Delo se je nadaljevalo z enako vnemo kot v obdobju Sokola. Poleg orodne in splošne vadbe so se ustanovile številne sekcije: drsalno hokejska, rokometna, sankaška, kegljaška, smučarska, idr. Kasneje se je večina sekcij osamosvojila in ustanovila lastne klube. Zaživela so tudi športna društva v osnovnih šolah in delo v TVD Partizan Tržič je zaradi zmanjšanja članstva, vaditeljev počasi zamrlo. Sokolski dom se je od leta 1980-1987 spremenil v skladišče tovarne Peko.

Skromna sredstva, ki so se pri tem pridobila so omogočila obnovo dvorane in spet se je počasi vrnila vadba za najmlajše in rekreacijo žensk ter namiznega tenisa. Od leta 1993 do danes se je v društvu marsikaj pozitivnega spremenilo.

Društvo se je preimenovalo v Splošno športno društvo Tržič, postali smo člani Športne unije Slovenije in se vključili v projekt Zdravega društva. Uredili smo dvorano, pobelili stene, strop, napeljali centralno ogrevanje, uredili sobo za hrambo orodja in še bi se kaj našlo. V dvorani se redno vadi po zastavljenih ciljih.

Leta 2010 je bila stavba stara častitljivih 100 let, veseli smo, da se v njej odvija živahen športni program za vse generacije naših občanov.

*Več o zgodovini društva si lahko preberete v knjižnici »OD SOKOLSKEGA DO ŠPORTNEGA DRUŠTVA TRŽIČ 1903-2003, ki sta jo napisala Tonica Marin in Jože Klofutar.